صفحه اصلی > درباره بیمارستان > تاریخچه بیمارستان 
تاریخچه بیمارستان پارس:

بیمارستان پارس ابوموسی در بهمن ماه سال 1388 توسط وزیر بهداشت سرکار خانم وحیده دستجردی به بهربرداری رسید. وسعت بیمارستان 1200 متر و شامل بخش های اورژانس، جراحی، زنان و زایمان، اطفال، داخلی می باشد . تعداد تخت های مصوب بیمارستان 24 تخت می باشد.