صفحه اصلی > درباره بیمارستان > رسالت ، چشم انداز و اهداف 

رسالت بیمارستان پارس:  

رسالت بیمارستان پارس به عنوان یک بیمارستان جنرال در استان هرمزگان ارائه خدمات درمانی،مراقبتی و تشخیصی مطلوب با هدف ارتقاء سطح ایمنی وکفایت سیستم سلامت ورضایتمندی گیرندگان خدمت می باشد.

 
 

چشم انداز بیمارستان

بیمارستان پارس در نظردارد تا سال 1395 به عنوان بهترین بیمارستان با بالاترین استانداردها خدمات درمانی جامع و اثربخش را درسطح استان هرمزگان ارئه نماید.

 
 

 ارزش های بیمارستان پارس: 

- رعایت منشور حقوق بیمار

- رعایت منشور حقوق بیمار

- رعایت حقوق کارکنان

- رضایتمندی کارکنان و ارباب رجوع

- شایسته سالاری

-ارائه خدمات استاندارد

- ایمنی و ملاحضات زیست محیطی

- تعالی جویی