صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > پذیرش و مدارک پزشکی 
 
راهنماي پذيرش       
بطور کلي ورود به بيمارستان از سه طريق امکان پذير مي باشد :
1- ارجاع از درمانگاه
2- ارجاع از اورژانس بيمارستان
3- بستري با دستور پزشک معالج
در اين خصوص کوشيديم شما را با پاره اي از قوانين و شرايط اين بيمارستان آشنا نماييم.

     
 
مدارک لازم جهت بستري بيمار       
- دستور بستري پزشک
- كارت شناسايي بيمار ( شناسنامه – كارت ملي )، براي زايمان همراه داشتن شناسنامه الزاميست.
- دفترچه بيمه : به همراه داشتن دفترچه بیمه خود فرد الزامی می باشد.
در صورت نياز به اطلاعات بيشتر در اين زمينه به پذيرش بيمارستان مراجعه شود.
- پذيرش بيماران 24 ساعته از طریق پذيرش بيمارستان طبق قوانين انجام مي‌گيرد.  
مسئولین واحد پذیرش: ملیحه ثاقب رای شیرازی(کارشناس مامایی)، الهه بلوردی(بهیار)

واحد مداک پزشکی:

فعاليت هاي واحد آمار

· تهیه اطلاعات دقیق از تعداد خدمات ارائه شده ي کلینیکی وپاراکلینیکی وبستری به بیماران

· تهیه امارهای کلینیکی وپاراکلینیکی بصورت روزانه و ماهيانه

· تهیه امارهای کلینیکی وپارکلینیکی بصورت مقایسه ای درمقاطع زمانی مورد درخواست

· تهیه شاخصهای اماری مانند درصد اشغال تخت ، تخت روزکل و ... به تفکیک بخش وماه

· وارد نمودن داده هاي اماري در سامانه آواب و فرابر

· ارائه آمارفوت شدگان بصورت ماهيانه به مرکز بهداشت استان

· ارسال آمار اورژانس تا پنجم هرماه به معاونت درمان

فعاليت هاي واحد کدگذاري

· کدگذاری پرونده های پزشکی بیماران ، قبل از ترخيص

· ثبت کلیه کدها در سیستم اطلاعات بیمارستانی

فعاليت هاي واحد بايگاني

· بايگاني پرونده هاي بستري و سرپايي در سيستم مدارک پزشکي

· فايل نمودن پرونده هاي سابقه دار با در نظر گرفتن شماره پرونده قبلي

· پوشه گذاری وشماره زدن و پشت نويسي پوشه ها بطور منظم و دقيق

· فایلينگ پرونده هاي بستري و سرپايي

· واگذاری اطلاعات وپاسخگویی به ارباب رجوع طبق سلسله مراتب قانوني

· استخراج،کنترل و فايل مجدد پرونده هاي بيماران جهت استفاده پژوهشگران حرف پزشکي

مسول واحد مدارک پزشکی: افسانه پازخ (کارشناس فناوری اطلاعات سلامت)

کارکنان واحد: طیبه امیری (کاردان مدارک پزشکی)