صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > فناوری اطلاعات 

 

واحد ای تی بیمارستان پارس از شهریور ماه 1393 کار خود را با راه اندازی سیستم اطلاعات بیمارستانی شروع کرد.

شرح وظایف واحدIT در زیرمجموعه های دانشگاه
1- سخت افزار
· سرویس دوره ای سخت افزار حوزه طبق فرآيند مربوطه
· رفع اشکالات و موارد پیش آمده در هر سیستم و لوازم جانبي و نصب سيستم عامل و درايوها(طبق فرآیند واحد سخت افزار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات)
· برآورد نیازهای سخت افزاری حوزه و نظارت بر خرید با هماهنگی مدیریت حوزه و مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه (در صورت نیاز)
· رفع عیب اولیه تجهیزات غیر فعال شبکه (داکت، پریز شبکه، رک، پچ پنل و ...) و در صورت عدم رفع آن طبق فرایند رفع عیب شبکه، واحد سخت افزار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
· رفع عیب اولیه تجهیزات فعال شبکه (سوییچ، اکسس پوینت، تجهيزات بي سيم و ...) و در صورت عدم رفع آن طبق فرایند رفع عیب شبکه، واحد سخت افزار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
2- نرم افزار
· نظارت بر پشتیبان گیری دوره ای از داده های مهم مربوط به نرم افزارها
· فراهم سازی بستر استفاده از منابع نرم افزاری شبکه ازقبیل نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد درخواست کاربران با درنظرگرفتن نیاز واقعی آنها جهت جلوگیری ازترافیک نرم افزاری در هر سیستم (قراردادن پکیج نرم افزارها در سرور)
· نیازسنجی نرم افزارهاي تحت شبكه حوزه مربوطه و اعلام آنها به مديريت فناوري و ارائه مشاوره های لازم دراین خصوص به مرکز در جهت تهیه ، آماده سازی و ارتقاء نرم افزارهای مورد نیاز
· ارتباط مستمر با شركتهاي طرف قرارداد واحد و رفع اشكالات و نيازهاي كاربران
· ارائه مشاوره براي استفاده بهينه از نرم افزارها
· رفع آلودگيهاي ويروسي بوجود آمده در كامپيوترهاي اداري
3- WEB SITE
· طراحی Web Site برای تمام بخشهای حوزه با در نظر داشتن استانداردهای تعریف شده از سوی مديريت فناوري
· بروزرسانی صفحات وب سايت
· قراردادن اخبار مرتبط با حوزه کاری مربوطه و مورد نیاز عموم درسایت
· طراحی فرمهاي و گنجاندن آن در سایت در جهت کاهش مراجعات مستقیم ارباب رجوع به محل و حرکت در جهت تکریم ارباب رجوع
· نظارت و کنترل محتوای صفحات با رعایت سلسله مراتب اداری در مطالب ارائه شده برای Website حوزه
4- آموزش
· مشارکت در برگزاری برنامه های آموزشی مدیریت IT
· شرکت فعال در برنامه های آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه
· آموزش موردی کاربران و تهیه جزوات آموزشی مورد نیاز
· ارائه آموزشهاي مورد نياز كاربران از طريق وب سايت واحد
5- امور ستادی
· انتقال تصمیمات مدیریت فناوری اطلاعات به حوزه مربوطه
· انتقال نظرات و نیازها ( حسب عملکرد حوزه مربوطه ) به مدیریت فناوری اطلاعات
· شرکت در جلسات مدیریت فناوری به طور منظم
· پاسخ به مکاتبات اداری در موعد مقرر
· ارائه گزارشات لازمه و مرتبط در موعد مقرر
· پایش و ارزشیابی منظم از تمام فعالیتهای مرتبط با IT در حوزه
6- شبکه
· ارتقا سرورهای محلی به منظور بهينه سازي ارائه سرويس به كاربران
· اقدام درجهت اتصال و یا انفصال کامپیوترهای موجود در حوزه بنا به نیاز و فراهم نمودن مقدمات لازم و انجام تنظیمات مربوطه منطبق بر فرآيندهاي مدیریت فناوری.
· برطرف نمودن اشكالات كاربران در استفاده از سرويسهاي شبكه دانشگاه طبق فرآيندهاي مدیریت فناوری
· حفظ امنيت فيزيكي محيط اتاق سرور- دما و دقت در عبور و مرور ها
7- شرح وظایف مسئول فنآوری اطلاعات یک بیمارستان در ارتباط با نرم افزار HIS
· آموزش HIS
1- برنامه ریزی در جهت آموزش کل پرسنل بیمارستان و اعلام آن به مدیریت فنآوری اطلاعات
2- آموزش موردی به پرسنل در بخشها و واحدها .
· تعریف بانکهای اطلاعاتی خاص آن بیمارستان .
· ارتباط بین بیمارستان و تیم نرم افزار در مورد خواسته ها و نیازهاي مجموعه.
· اعلام گزارش خرابی و نقص به کمیته HIS و پی گیری رفع آن از طريق مسئول مربوطه.
· نیاز سنجی سخت افزار مورد نیاز و پی گیری رفع آن از محل تامین.
· تهيه پشتيبان از ديتا بانكهاي HIS.
· تغییر و تعریف اطلاعات اصلی آن بیمارستان .
.
مسئول واحد: مهندس محسن نجفی (کارشناس آمار و فناوری اطلاعات )